Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά

α) για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους,

β) την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και

γ) την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Ο πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία μας, για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Επίσης, για την διαβίβασή τους σε συνεργαζόμενες με την Εταιρία μας επιχειρήσεις, με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την Εταιρία μας επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο WatchShop.gr  • Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
  • Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους προβαίνοντας σε κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.
  • Όλες οι έξτρα εκπτώσεις με κουπόνια ή εκπτωτικές κάρτες, δεν ισχύουν για προϊόντα που υπάρχουν ήδη σε έκπτωση ή προσφορά.
  • Το κατάστημα μας δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση απροειδοποίητης αλλαγής αλλά και των συσκευασιών των προϊόντων. Γι᾽αυτό ζητάμε τον άμεσο ελέγχό τους από τον πελάτη με την παραλαβή τους.
  • Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.